Základní školy

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme podobné metody, sdílíme zkušenosti a inspirujeme se navzájem. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání do klasických předmětů. Velká část učení se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti učí ve věkově smíšených skupinách, jako je dvojročí či trojročí. Část času tráví i ve skupinách napříč všem ročníky. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu, vnímat potřeby druhých, být součástí kolektivu, řešit konflikty a učit se navzájem.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy 

Vedeme děti k tomu, aby za své vzdělávání převzali zodpovědnost. Během týdne mají vždy prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, stanovovat si vlastní cíle a dosahovat jich.

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Vracíme chybování původní smysl, který překryly pětky a poznámky v žákovské knížce. Vědomě s chybami pracujeme, necháváme děti je udělat, přijít na ně a odnést si z nich cenné zkušenosti. Sami jdeme příkladem, naše chyby před dětmi netajíme.

Průběžná zpětná vazba pro děti i rodiče. Bez srovnávání s ostatními

Pravidelně hodnotíme individuální posun dítěte na setkání průvodce, rodiče a dítěte. Neznámkujeme a neporovnáváme děti mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Nechceme, aby rozdělování na „dobré matikáře“, „šprty“ nebo „špatné češtináře“ zanechalo na dětské duši trvalé následky.

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky

Ve ScioŠkole jsme všichni na jedné lodi a pravidla fungování tvoříme společně. Děti na nich mají zásadní podíl a lépe je tak berou za svá. a také mohou prožít důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jsou v souladu s našimi hodnotami, umí s dětmi pracovat, umí si je získat a a mají jim co předat. Síla značky Scio, ScioŠkol a autorita zakladatele Ondřeje Šteffla nám zajišťují, že zájemců se hlásí mnoho. Všichni procházejí pečlivým výběrem, včetně ukázkových hodin, na názor se pak ptáme i dětí. Dbáme také na další vzdělávání průvodců a sdílení zkušeností mezi školami.

Je ScioŠkola pro vás?

I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.

Ověřte si, zda si budete rozumět se ScioŠkolou

Líbí se vám naše školy?

Přestup je velmi jednoduchý. Kontaktujte nás a společně se o vše postaráme.

Jak k nám nastoupit

Co dál můžete ve
ScioŠkole očekávat

 

 • VÍCEROČNÍKOVÉ TŘÍDY. Děti rozdělujeme většinou do trojročí, tak, aby si každý vyzkoušel rolimladšího, který se učí od staršíchi staršího, který pomáhá mladším.

 • RESPEKT k TEMPU a INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM DÍTĚTE. V maximální možné míře vytváříme pro každé dítě podmínky, v kterých se bude nejlépe rozvíjet.

 • VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY. Přístup profesora Hejného k  matematice se mnohém shoduje s naším celkovým přístupem k učení – spolupracovat, bádat, radovat se z objevů svých i objevů ostatních, pomáhat si navzájem.

 • ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY. Bez angličtiny se v budoucnu neobejdeme. v hodinách angličtiny se u nás mluví jen anglicky, ale anglicky se mluví i v projektech a třeba i na tělocviku nebo v kroužku vaření.

 • MENŠÍ SKUPINY. Více průvodců ve skupině, vždy tak, aby děti měly dostatek prostoru a příležitostí obracet se na průvodce, když to potřebují.

 • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU. Neustále hledáme příležitosti, jak vystoupit mimo školní zdi.


Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 

 • ZNÁMKY. Ty dáváme jen tam, kde to nařizuje zákon tedy jen když děti opouštějí školu.

 • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ. Doma děti dělají něco do školy jen když samy chtějí. Kupodivu chtějí docela často.

 • BIFLOVÁNÍ. Znalosti bez souvislostí se rychle zapomenou. Na druhé straně to nejdůležitější je třeba dobře znát. Všechno je sice dnes možné najít na internetu, ale je třeba vědět, co hledám a rozumět souvislostem, jinak se v záplavě informací snadno ztratím.

 • ZVONĚNÍ a 45MINUTOVÉ HODINY. Učíme v blocích. Přestávku vyhlašujeme v okamžiku, kdy opadá pozornost.

 • ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY. Samostatně vyčleněné hodiny mají čeština, matematika a angličtina – u nich to totiž dává smysl. Ostatní předměty se nám prolínají v praktických projektech.

MŠMT, ČŠI

Jsme zapsáni v rejstříku škol, České školní inspekci děláme radost

Víme, že nemůžeme být ostrovem v rámci systému. Všechny naše školy jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.


Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má ale někde hranice. Myslíme na to, že číst, psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, intenzivně pracujeme na nápravě.

Vytváříme podmínky, aby se děti zvládly připravit na přijímačky na vysněnou školu

Opíráme se o více než dvacet let zkušeností Scio s přípravou žáků na přijímačky na SŠ i VŠ. Naše děti se navíc umějí mnohem lépe učit a připravovat samy. Přijímací zkoušky na SŠ pokládáme za nepříjemnou překážku, kterou ovšem musíme dětem pomoci překonat. Přechodu na víceletá gymnázia nebráníme, ale ani ho nepodporujeme.

Řekli o nás

Podívejte se, jak jsou u nás spokojené děti a jejich rodiče

Zajímá vás víc?

Zeptejte se

  info@scioskola.cz

  kontakty (Po–Pá 8–15)

Další naše projekty

ZUŠ ScioArt

ScioEdu - vzdělávání pedagogů

ScioResearch - pedagogický výzkum

ScioKuchyně - školní stravování

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Podívejte se na informace o průběhu přestupu.