Střední školy

Učíme jinak, než jak učily předchozí generace

Na středních ScioŠkolách připravujeme na to, jak obstát ve stále náročnějších výzvách, které přinese nevyzpytatelná budoucnost. Nestavíme na biflování znalostí. Daleko důležitější je podle nás schopnost se učit, zorientovat se v nových podmínkách a využít příležitosti, které přinesou.

Střední ScioŠkoly

Praha Žižkov
2. kolo přijímaček - ANO
volných míst v 2. kole: 19
kritéria pro 2. kolo
4-leté / maturita
prezenční
max.150 studentů
od 2018
 
Praha Holešovice
2. kolo přijímaček - ANO
volných míst v 2. kole: 60
kritéria pro 2. kolo
4-leté / maturita
prezenční
max. 300 studentů
od 2024
 
Brno Medlánky
2. kolo přijímaček - ANO
4-leté / maturita
prezenční
max.150 studentů
od 2022
střední Expediční 
2. kolo přijímaček - NE
4-leté / maturita
on-line + expedice
max. 150 studentů
od 2021

Dáváme studentům příležitost vyzkoušet si organizaci chodu školy

O praktický chod školy, od marketingu po správu části rozpočtu, se u nás starají sami studenti. Rozvíjejí tak své praktické dovednosti, učí se rozhodovat, vyjednávat, obhajovat vlastní řešení - a nést zodpovědnost za svěřené úkoly.

Střídáme širokou škálu formátů učení a nezůstáváme jen ve škole

Využíváme různé cesty k tomu, jak se něčemu přiučit. Kombinujeme přednášky, workshopy, krátké i dlouhé učební bloky, projekty, exkurze i čas na samostudium, protože každá forma pomáhá naučit se něco jiného. Zveme k nám inspirativní osobnosti, stejně často se ale vydáváme za nimi do místa jejich působení. 

Studenti mohou ovlivnit to, o čem se budou učit

S klíčovými tématy středoškolských osnov se naši studenti potkají a mají možnost je prožít. Vedle toho ale dáváme velký prostor tématům, která je zajímají a chtějí se o nich dozvědět víc. Dáváme možnost rozhodovat o tom, co, kdy a jakou formou se budou učit. 

Klademe důraz na práci s vnitřní motivací, mentorujeme a koučujeme

Každý náš student má svého mentora, který ho dobře zná a je v kontaktu s jeho rodiči. Mentor je průvodcem na cestě studijním procesem, dává průběžnou zpětnou vazbu, pomáhá zvládat výzvy a motivovat do dalších kroků. Vnitřní motivace je nejdůležitějším životním pohonem, proto vymezujeme dostatek času na její rozvoj.

Učíme fungovat v týmu

Na pracovním trhu má schopnost týmové spolupráce čím dál větší význam. Vedeme studenty k tomu, aby si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a objevili své silné stránky

Jsme v kontaktu se zahraničními alternativními školami

Zahraniční zkušenost obohacuje. Dlouhodobě spolupracujeme s podobně zaměřenými školami v Německu a Francii. Navštěvujeme se, podporujeme se, děláme společné projekty a inspirujeme se navzájem.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Splňujeme požadavky na podíl pracovníků s pedagogickým vzděláním, při výběru průvodců je ale naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. Síla značky Scio a autorita zakladatele Ondřeje Šteffla nám pomáhají s takovými lidmi spolupracovat.

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

 

  • MÁLO STUDENTŮ A DOBRÉ VZTAHY. Jde nám o to, aby škola byla fungující komunitou a aby se lidé v ní navzájem znali. Máme proto strop maximálně 150 studentů.
  • ROZHODOVÁNÍ STUDENTŮ O CHODU ŠKOLY. Řadu důležitých rozhodnutí u nás přijímá shromáždění všech studentů i průvodců, jejichž cílem je dosáhnout vzájemné dohody.
  • ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM A DALŠÍ JAZYKY. Znalost jazyků nás obohacuje. Angličtinu u nás učí rodilí mluvčí, na výběr je i francouzština a španělština.
  • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU. Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 

  • ZNÁMKY. Ty dáváme jen tam, kde je to podle legislativy nutné.
  • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ. Domů si studenti nosí jen práci, kterou ve škole nestihli.
  • BIFLOVÁNÍ. Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu. Když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na rozvoj dovedností a učebních kompetencí (studijní autonomie). Tak, aby se naši absolventi zvládli kdykoli a efektivně naučit to, co budou potřebovat.
  • 45MINUTOVÉ HODINY. Učíme v různých formátech, zpravidla v delších blocích. Rytmus dne neurčuje zvonění.
  • ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY. Koncept vyučovacích předmětů dával smysl v 18. století, na střední ScioŠkole místo nich najdete projekty a kurzy. Bráníme se škatulkování, znalosti a dovednosti předáváme v souvislostech a s respektem k tomu, jak věci reálně fungují.

MŠMT, ČŠI

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT, České školní inspekci děláme radost

Víme, že nemůžeme být ostrovem v rámci systému. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.


Maturita

I svoboda v učení má své hranice. Myslíme na to, že studium na ScioŠkole je zakončené maturitou. Průběžně kontrolujeme, kam se studenti posouvají ve vztahu ke stanoveným cílům, motivujeme, upozorňujeme na jejich rezervy. Maturita je jen první z velkých výzev, na které naše studenty připravujeme po celou dobu studia.

Přijímačky na vysokou školu

Přijímací zkoušky na navazující školy přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Vytváříme co nejkomfortnější podmínky, aby je studenti úspěšně zvládli a během přípravy umíme pružně reagovat na jejich potřeby. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy. Naši studenti se navíc umějí učit a připravovat sami lépe než jejich vrstevníci.

Řekli o nás

Podívejte se, jak jsou u nás spokojené děti a jejich rodiče

Zajímá vás víc?

Zeptejte se

  info@scioskola.cz

  kontakty (Po–Pá 8–15)

Další naše projekty

ZUŠ ScioArt

ScioEdu - vzdělávání pedagogů

ScioResearch - pedagogický výzkum

ScioKuchyně - školní stravování

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Podívejte se na informace o průběhu přestupu.